nambari ya matangazo ya amana ya biashara ya olimpiki